antt_logo
produkty
o nás
reference
kontakt

O NÁS

Naše společnost se zabývá využitím obnovitelných zdrojů energie z vody. Specializujeme se především na využití lokalit s
velkými spády a malým množstvím vody. Typickým příkladem jsou například vodovodní přivaděče.
Našim zákazníkům zajišťujeme služby od obecné poradenské činnosti, přes projektovou dokumentaci stavební části až po kompletní dodávku technologie včetně řídicího systému. Klademe důraz na dosažení maximální kvality našich výrobků a uspokojení všech požadavků našich zákazníků.

Vyrábíme také unikátní modely turbín určené především, jako pomůcky pro vysoké a průmyslové školy strojního zaměření.

Zabýváme se celkovou problematikou MVE a úzce spolupracujeme s mnoha odborníky v tomto oboru.


NAŠI PARTNEŘI

profesní sdružení:       ASOCIACE HYDROENERGETIKŮ ČR - www.ahecr.cz
obchodní spolupráce:  AQUAENERGY s.r.o. - www.aquaenergy.cz
projekční spolupráce:  NOVÁČEK A SYN - www.novacekasyn.cz
technická spolupráce: ALVA - www.alva.cz
výzkum a vývoj:         VUT Brno , Strojní fakulta - odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana
DEFINICE OZE
"Obnovitelným energetickým zdrojem se rozumí využitelný zdroj energie, jehož energetický potenciál se obnovuje přírodními procesy. Jedná se tudíž o energii slunce, větru, vody, biomasy a energii ovzduší a horninového prostředí, přičemž jsou
rozlišeny přírodní –
primární - zdroje energie a technologie využití těchto energií. "

PELTONOVA TURBÍNA
"Peltonova turbína je tangenciální rovnotlakou turbínou. Voda proudí tečně na obvod rotoru pomocí trysek. Rozvaděčem je
dýza na přívodním potrubí, z níž voda vystupuje kruhovým paprskem a
dopadá na lopatky lžičkovitého tvaru. Každá z lopatek
se postaví proti směru toku vody a tak otočí
její směr. Výsledkem vzniklých sil je pohyb rotoru turbíny. Peltonova turbína je nejefektivnější v případě vysokého tlaku přívodní vody.
Jelikož voda je jen obtížně stlačitelná, téměř všechna její energie je předána turbíně. Proto stačí pouze jediné oběžné kolo k převedení energie vody na energii rotoru."

                                                                                                                          zdroj:wikipedia     česky
english
deutsch
italianoO NÁS

REFERENCE

KONTAKT
antt s.r.o.
IČ: 036 15 669, DIČ: CZ03615669
sídlo: Wolkerova 247/10, 787 01 Šumperk
Czech Republic
zapsána u Krajského soudu  v Ostravě,
spisová značka C 60728
Bankovní spojení: FIO BANKA
č. ú. 2700705406/2010
gsm: 00420 604 115 546, 00420 737 324 485
www.antt.cz, email:info@antt.cz